Stowarzyszenie CIVIS SUM w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku prowadzi na terenie województwa lubuskiego 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 11 powiatów: 

 * punkty prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM

  

Na terenie tych powiatów prowadzone są również działania z zakresu edukacji prawnej - m.in. kampanie edukacyjne, zajęcia tematyczne z zakresu edukacji prawnej.