Mój dom

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Słowniczek
1. świadczenia zdrowotne związane z ciążą 
2. świadczenia zdrowotne dla dzieci
3. Zgłoszenie urodzenia dziecka
4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
5. Bezrobotny rodzic
6. Rozwód rodziców
7. Alimenty
8. Kontakty z dzieckiem
9. Wyjazd z dzieckiem za granicę
10. Majątek i zarobki dziecka
11. Małoletni rodzice
12. Gdy w rodzinie dzieje się źle
13. Gdy zabraknie rodziców

 

Data wydania publikacji: marzec 2016 r.

Niniejszy poradnik został opracowany przez doradców Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Celem poradnika jest przybliżenie prawnych zagadnień związanych z opieką nad dzieckiem oraz obowiązkami i uprawnieniami rodziców.
Dobierając treści poradnika, odnosiliśmy się przede wszystkim do kwestii, o które pytają klienci Biura Porad Obywatelskich. Zdecydowaliśmy nie umieszczać w poradniku rozdziału na temat świadczeń finansowych i zasiłków dla rodziców, mimo że są to bardzo ważne zagadnienia, ponieważ zapowiedziano istotną zmianę wysokości pomocy finansowej państwa dla rodzin. W dniu oddania poradnika do druku nie wiedzieliśmy jednak, w jaki sposób i kiedy zmienią się przepisy. Prezentowane treści nie powinny być traktowane jako porada prawna, publikacja ma bowiem charakter informacyjno‑edukacyjny.
Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono tytuły aktów prawnych i adresy stron internetowych w celu poszerzenia wiedzy zainteresowanych, oraz numery infolinii, pod którymi można uzyskać bezpośrednio więcej informacji.

Data wydania publikacji: marzec 2016 r.