Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. Art. 48 Ustawy o pomocy społecznej gwarantuje każdej osobie lub rodzinie prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Każdego roku Wojewoda ogłasza rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe. Rejestr ten jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, na stronie internetowej województwa. Plakaty z rejestrem placówek noclegowych znajdziemy też w licznych organizacjach pomocowych w tym w ośrodkach pomocy społecznej.

  


Na terenie Zielonej Góry i okolic miejsca noclegowe zapewniają następujące placówki:

Placówka i jej dane teleadresowe

Inne ważne informacje

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Piaskowa 9E, 65-204 Zielona Góra, tel./fax 68 324 49 00

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www:tkopd.pl

Tylko kobiety/kobiety w ciąży lub z małoletnimi dziećmi, osoby bezdomne, ofiary przemocy w rodzinie, osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej. Placówka oferuje możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków - w ramach potrzeb artykuły spożywcze, dostęp do środków czystości, art. higieny osobistej, odzieży -wsparcie duchowe, poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc medyczną,

Noclegownia Dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana, Modesta Glorieux, ul. Gen. J. Bema 38, 65-170 Zielona Góra

tel./fax 683241586

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.noclegownia.zgora.pl

Kobiety i mężczyzni-osoby bezdomne, placówka zapewnia możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków-dostęp do środków czystości,art. higieny osobistej, suchego prowiantu, odzieży-udzielanie wsparcia, poradnictwo,

Mieszkanie Chronione, prowadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Bema 42/2, 65-001 Zielona Góra

Tylko kobiety/kobiety w ciąży lub z małoletnimi dziećmi-ofiary przemocy w rodzinie-osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej; Placówka zapewnia możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, poradnictwo.

Mieszkanie Chronione, prozwadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Spawaczy 7/6, 65-001 Zielona Góra

Tylko kobiety/kobiety w ciąży lub z małoletnimi dziećmi-ofiary przemocy w rodzinie-osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej; Placówka zapewnia możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, poradnictwo.

Mieszkanie Chronione, prozwadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Kingi 4/1, 65-001 Zielona Góra

Tylko kobiety/kobiety w ciąży lub z małoletnimi dziećmi-ofiary przemocy w rodzinie-osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej; Placówka zapewnia możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, poradnictwo.

Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA,

ul. Truskawkowa 16, 65-120 Zielona Góra. Tel. 517920376

Kobiety i mężczyźni, dom wspólnoty osób, rodzin i samotnych matek z dziećmi.

Noclegownia dla Osób Bezdomnych prowadzona przez Kościół Zielonoświątkowy „Betlejem” ul. Gdańska 17, Gubin, Tel. 68 455 82 09

Mężczyźni, liczba miejsc: 12, forma pomocy: nocleg, wydawanie odzieży i leków; posiłek, pomoc rzeczowa, czynny od października do końca marca w godz. 18.00-8.00

Punkt Noclegowy dla Mężczyzn prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 41/1, Krosno Odrzańskie Tel. 68 383 33 62

Mężczyźni, forma pomocy: nocleg i odzież; punkt czynny od listopada do marca dla mieszkańców gminy Krosno Odzańskie

Mieszkanie socjalne w Żelichowie prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie Żelechów 36 Łagów

Tel. 68 325 89 59

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: nocleg i posiłek

Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Wałowa 7 Świebodzin Tel. 881 785 365

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: nocleg, posiłek; czynna całodobowo

Dom Samotnej Matki prowadzony przez Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo – Noclegownia ul. Piłsudskiego 21 Żagań Tel. 510 127 253

Kobiety z dziećmi, forma pomocy: nocleg, posiłek raz dziennie, pomoc rzeczowa, czynny 24 h

Dom dla osób bezdomnych i najuboższych w Lutynce prowadzony przez Monar – Markot, Stowarzyszenie Monar Wielkopolskiego Centrum Bliźniego Lutynka 19, Wymiarki Tel. 68 360 45 15

Kobiety, mężczyźni i dzieci, forma pomocy: nocleg, posiłek kilka razy dziennie, odzież, czynny 24 h

Ogrzewalnia Dla Bezdomnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Sienkiewicza 5, Szprotawa Tel. 68 376 26 81

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: lokal zapewnia 15 miejsc siedzących, koce oraz ciepły posiłek i napoje, czynne od poniedziałku do niedzieli od 15.00 do 10.00

Ogrzewalnia Dla Bezdomnych prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

ul. Bohaterów Getta 9, Żary

Tel. 601 188 649

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: nocleg, posiłek raz dziennie, odzież na zmianę, noclegowania jest czynna od października do marca w godzinach od 18.00 do 8.00, poza okresem zimowym prowadzona jest łaźnia dla os. bezdomnych

Dom Samotnej Matki prowadzony przez Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Koło Żarskie ul. Św. Brata Alberta 4, Żary Tel. 68 374 39 58

Kobiety z dziećmi, forma pomocy: nocleg, posiłek kilka razy dziennie, pomoc rzeczowa, poradnictwo psychologiczne i prawne, pomoc kapłana, możliwość tymczasowego zamieszkania

Mieszkanie Readaptacyjne prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Wlkp. 17/2, Żary Tel. 68 475 55 80

Mężczyźni, forma pomocy: nocleg, miejsce przyznawane na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach

Mieszkanie Readaptacyjne prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 5/11 Żary,

Tel. 68 475 55 80

Mężczyźni, forma pomocy: nocleg, miejsce przyznawane na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach

Mieszkanie Readaptacyjne prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Moniuszki 32/2, Żary

Tel. 68 475 55 80

Kobiety, forma pomocy: nocleg, miejsce przyznawane na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach

Schronienie w Hotelu Osir (Tymczasowe miejsce zamieszkania) prowadzone przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku

ul. Grunwaldzka 7, Lubsko

Tel. 68 457 62 01

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: nocleg, W placówce nie ma możliwości udzielenia innego wsparcia niż nocleg. Wsparcie tylko dla mieszkańców gminy Lubsko

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” Al. Jana Pawła II 4/2 Żary Tel. 68 470 14 44

Kobiety i dzieci, forma pomocy: tymczasowe schronienie, bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, doraźna pomoc materialna i finansowa

Mieszkanie Socjalne prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu, Marcinów 7 Nowe Czaple Tel. 68 375 51 33

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: nocleg, czynne 24 h

Mieszkanie Solcjalne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej ul. Marchlewskiego 1, Kargowa Tel. 68 352 51 28

Kobiety, mężczyźni i dzieci, forma pomocy: nocleg, posiłek w Ośrodku Pomocy Społecznej, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Hostel Dla Bezdomnych „Ranczo Nadzieja” prowadzone przez Kościół Zielonoświątkowy w Żarach Mirostowice Górne 78, Mirostowice Górne

Tel. 604 228 579

Kobiety i mężczyźni, forma pomocy: nocleg, posiłek kilka razy dziennie, terapia od uzależnień, pomoc rzeczowa, czynne 24 h

Noclegownia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Nowosolskie ul. Topolowa 4, Nowa Sól

Tel. 68 356 27 31

Kobiety i mężczyźni, Forma pomocy: nocleg, posiłek, czynna cały rok

   

Oprócz doraźnej pomocy w znalezieniu dachu nad głową ośrodki pomocy społecznej (w przypadku Zielonej Góry jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze) i schroniska dla bezdomnych organizują również długofalowe programy, nastawione na trwałą poprawę sytuacji społecznej i bytowej bezdomnego. Osoby objęte takim programem muszą zobowiązać się do realizowania indywidualnie stworzonego harmonogramu, który określa poszczególne etapy wychodzenia z bezdomności. W ramach programu, uczestnik może liczyć w szczególności na pomoc w poprawieniu swoich stosunków z członkami rodziny, w uzyskaniu mieszkania, w rozpoczęciu wykonywania pracy zarobkowej, a także na opiekę psychologiczną.