Przebieg mediacji może różnić się w zależności od tego do którego mediatora się udamy. Zazwyczaj mediator w pierwszej kolejności przygotowuje strony do mediacji poprzez objaśnienie reguł postępowania mediacyjnego oraz celu postępowania i roli mediatora.

 

Przebieg mediacji może różnić się w zależności od tego do którego mediatora się udamy. Zazwyczaj mediator w pierwszej kolejności przygotowuje strony do mediacji poprzez objaśnienie reguł postępowania mediacyjnego oraz celu postępowania i roli mediatora. Podczas sesji mediacyjnej, na którą strony umawiają się w neutralnym miejscu lub ośrodku mediacyjnym, w pierwszej kolejności strony prezentują swoje stanowiska i punkty sporne. Dalsze sesje mediacyjne, mają na celu budowę rozwiązań alternatywnych. Z mediatorem można również spotkać się na tzw. sesje indywidualne, co oznacza spotkanie tylko jednej strony z mediatorem, bez udziału drugiej strony.

W przypadku dojścia do porozumienia strony podpisują wspólnie wypracowaną ugodę, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej. Jeśli nie dojdzie do porozumienia , mediator spisuje oświadczenie iż mediacja nie zakończyła się podpisaniem ugody, sporządza protokołu z przebiegu postępowania mediacyjnego. W protokole znajdują się tylko podstawowe informacji, gdyż cała mediacja jest niejawna.