Miło nam poinformować, że w ramach realizacji działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje

  

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

  

Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa

  

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.). Możliwy jest udział uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

  

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

 1. Prawa i obowiązki obywatelskie
 2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej
 3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto     z nich korzystać?
 4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa
 5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czy jest potrzebny? Czy warto z niego korzystać?

    

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

   

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową - na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 15 listopada 2019 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 18 listopada 2019 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku.

   

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych:

 • gorzowskiego, 
 • krośnieńskiego, 
 • nowosolskiego, 
 • słubickiego, 
 • sulęcińskiego, 
 • świebodzińskiego, 
 • wschowskiego, 
 • zielonogórskiego, 
 • żagańskiego, 
 • żarskiego,
 • Miasta Zielona Góra.

   

Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 oraz dyplomy.
Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.

Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo w Regulaminie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia CIVIS SUM oraz Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., na których dostępny jest również FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

  

Konkurs na szczeblach poszczególnych powiatów jest organizowany w ramach realizowanych przez Organizatora działań z zakresu edukacji prawnej, w tym:

 • etap powiatowy na obszarze powiatu gorzowskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat gorzowski pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze powiatu krośnieńskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat krośnieński pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu nowosolskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat nowosolski pn.: “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie nowosolskim w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze powiatu słubickiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat słubicki pn.: “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 r.”
 • etap powiatowy na obszarze powiatu sulęcińskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat sulęciński pn.: “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu świebodzińskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat świebodziński pn.: „Powierzenie do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu wschowskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat wschowski pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wschowskim w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu zielonogórskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat zielonogórski pn.: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu żagańskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat żagański pn.: „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze powiatu żarskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat żarski pn.: „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze Miasta Zielona Góra – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez Miasto Zielona Góra pn.: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 r.”.
 

     

Do pobrania: