Wybierając mediację sami decydujemy o przebiegu postępowania i o jego wyniku. Nie ma strony przegranej. Tylko od nas zależy sposób zakończenia sporu. Jeśli stronom uda się wypracować porozumienie, jest ono dla nich w pełni akceptowalne i zadowalające.

 

Wybierając mediację sami decydujemy o przebiegu postępowania i o jego wyniku. Nie ma strony przegranej. Tylko od nas zależy sposób zakończenia sporu. Jeśli stronom uda się wypracować porozumienie, jest ono dla nich w pełni akceptowalne i zadowalające. W przypadku, gdy powierzamy sprawę organom państwowym, to one opierając się na przedstawionych przez nas stanowiskach i dowodach decydują o rozstrzygnięciu istniejącego sporu. Jedna ze stron zawsze jest wtedy stroną przegraną.

Mediacja nie prowadzi do eskalacji konfliktu i pozwala na zachowanie pozytywnych relacji, co jest niezwykle istotne w kontaktach np. między byłymi małżonkami posiadającymi małoletnie dziecko czy też podmiotami gospodarczymi chcącymi kontynuować dotychczasową współpracę. Kolejną z zalet mediacji jest jej szybkość. Mediacja nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące. Zdarza się, iż mediacja trwa dłużej, jednakże czas trwania mediacji jest nieporównywalnie krótszy od czasu trwania postępowania sądowego, które może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, przy czym czas trwania postępowania sądowego zazwyczaj nie jest od nas zależny. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Jest również znacznie tańsza niż postępowanie sądowe. Pozwala na ograniczenie kosztów nie tylko majątkowych ale też emocjonalnych związanych z występowaniem na sali sądowej. Strony w trakcie postępowania mediacyjnego wyzbywają się złych emocji i mogą opowiedzieć o swoich rzeczywistych problemach i obawach, co zazwyczaj nie jest możliwe w sądzie.