Już od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. funkcjonuje 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

    

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863)
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203)
  5. która nie ukończyła 26 lat
  6. która ukończyła 65 lat
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  8. która jest w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od 2 stycznia 2018 r. w 6 punktach zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze

  
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra zostały utworzone i działają na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 poz. 2030 t.j.).


  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Zielona Góra jest udzielana w 6 punktach zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   

Punkty obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM
z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra.”

dzień tygodnia:

Punkt nr 2 (p. 212)

Punkt nr 3 (p. 310)

Punkt nr 4 (p. 310)

dyżur w godz.:

porad udziela:

dyżur w godz.:

porad udziela:

dyżur w godz.:

porad udziela:

Poniedziałek

13.00-17.00

adwokat

9.00-13.00

adwokat

14.00-18.00

adwokat

Wtorek

13.00-17.00

radca pr.

9.00-13.00

radca pr.

14.00-18.00

adwokat

Środa

13.00-17.00

adwokat

9.00-13.00

adwokat

14.00-18.00

adwokat

Czwartek

13.00-17.00

radca pr.

9.00-13.00

adwokat

14.00-18.00

adwokat

Piątek

13.00-17.00

adwokat

9.00-13.00

adwokat

14.00-18.00

adwokat

   

Punkty obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze na podstawie porozumienia z Miastem Zielona Góra w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

dzień tygodnia:

Punkt nr 1 (p. 212)

Punkt nr 5 (p. 410)

Punkt nr 6 (p. 410)

dyżur w godz.:

porad udziela:

dyżur w godz.:

porad udziela:

dyżur w godz.:

porad udziela:

Poniedziałek

8.00-12.00

adwokat

8.00-12.00

radca pr.

13.00-17.00

adwokat

Wtorek

8.00-12.00

adwokat

8.00-12.00

radca pr.

13.00-15.00

15.00-17.00

radca pr.

adwokat

Środa

8.00-12.00

radca pr.

8.00-12.00

adwokat

13.00-17.00

radca pr.

Czwartek

8.00-12.00

adwokat

8.00-12.00

radca pr.

13.00-17.00

adwokat

Piątek

8.00-12.00

radca pr.

8.00-12.00

adwokat

13.00-17.00

radca pr.


W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej są nieczynne

Na porady nie obowiązują zapisy – wystarczy przyjść w godzinach pracy punktu.

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

    


Akty prawne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej: