Już od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie powiatu żarskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. funkcjonują 4 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

· poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

· wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

· sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,

· nieodpłatną mediację, lub

· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  

 

  

  

  

  

Osoby uprawnione do korzystania

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  
  

Jak skorzystać

Na porady obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 68 479 06 39 - możliwość dokonania zapisu w godzinach pracy starostwa - tj.: 

  - poniedziałek: 7.00-16.00

  - wtorek-czwartek: 7.00-15.00 

  - piątek: 7.00-14.00 

    

  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość


Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

nr tel. 789 300 610 w każdy 1. i 3. czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00

  

Bezpłatne porady korespondencyjne:

·         e-mailowo - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni


   

LOKALIZACJA I GODZINY FUNKCJONOWANIA USTAWOWYCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

  

 

PUNKT NR 1

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r.

Lokalizacja:  Budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, ul. Jana Pawła II 5, parter

    

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

7:00 – 11:00

Wtorek

7:00 – 11:00

Środa

7:00 – 11:00

Czwartek

 7:00 – 11:00

Piątek

 10:00 – 12:00

 

  

  

  

PUNKT NR 2

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r.

Lokalizacja:  Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. 3 maja 1

    

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Wtorek

7:30 – 11:30

Środa

7:30 – 11:30

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

7:30 – 11:30

 

 

PUNKT NR 3

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Żarskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Lokalizacja:  Urząd Gminy w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27, pok. 5
  

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

8:00 – 12:00

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

 

 

PUNKT NR 4

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Żarskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Lokalizacja:  Urząd Miasta w Jasieniu ul. XX-lecia 20, pok.317
  

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

8:00 – 12:00

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

    

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

   


Akty prawne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej: