Już od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie powiatu zielonogórskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

  
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863)
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203)
  5. która nie ukończyła 26 lat
  6. która ukończyła 65 lat
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  8. która jest w ciąży

  
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego zostały utworzone i działają na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 poz. 2030 t.j.).

  


UWAGA ! MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ TAKŻE PRZEZ OSOBY NIESPEŁNIAJĄCE ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH WARUNKÓW 
UPRAWNIAJĄCYCH DO SKORZYSTANIA Z USTAWOWEJ POMOCY:

  

Bezpłatne dyżury prawnika: 

- lokalizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 52

termin: w każdy piątek w godz.: 12:00-12:45

W okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 dyżury doradcze są realizowane w ramach projektu “Informacja i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie umowy nr ROPS.IV.91.25.2018/I

   

Bezpłatne porady korespondencyjne:

·         e-mailowo - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni


    

LOKALIZACJA I GODZINY FUNKCJONOWANIA USTAWOWYCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

 

PUNKT NR 1

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Lokalizacja:  Budynek Urzędu Gminy w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2

    

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

  8:00 – 12:00

Wtorek

13:00 – 17:00

Środa

  8:00 – 12:00

Czwartek

13:00 – 17:00

Piątek

  8:00 – 12:00

 

 

 

PUNKT NR 2

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Lokalizacja:  Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 2

    

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

  8:00 – 12:00

Wtorek

13:00 – 17:00

Środa

  8:00 – 12:00

Czwartek

13:00 – 17:00

Piątek

  8:00 – 12:00

 

 

PUNKT NR 3

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2018 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego.”

Lokalizacja:  Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 52
obiekt dostosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

7:45 – 12:00

Wtorek

7:45 – 12:00

Środa

7:45 – 12:00

Czwartek

7:45 – 12:00

Piątek

7:45 – 12:00

 

  

 

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej są nieczynne

Na porady nie obowiązują zapisy – wystarczy przyjść w godzinach pracy punktu.

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

  


Akty prawne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej: