Jeśli senior jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim lub jest niewidomym (posiada orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej lub równoznaczne), to może liczyć na łatwiejszy dostęp do usług pocztowych. Senior z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo do otrzymywania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu/mieszkania. Nie musi odbierać ich ze skrzynki pocztowej.

Taka skrzynka często jest umiejscowiona na parterze budynku, bądź na klatce schodowej, co może utrudniać dostęp do niej dla osób niewidomych czy też poruszających się na wózku. Za bezpośrednie dostarczanie poczty do ręki niepełnosprawnego seniora, nie można żądać żadnej opłaty dodatkowej. Mało tego, osoby takie nie muszą odbierać listów poleconych czy paczek w urzędzie pocztowym - zawsze dostaną je bezpośrednio „do ręki". Przy nadawaniu listu także przysługuje ułatwienie. Listonosz może odebrać nadawany list z domu seniora i przekazać go na pocztę.

Niepełnosprawni seniorzy mogą liczyć na ułatwienia w załatwianiu spraw w samym urzędzie pocztowym. Skrzynka nadawcza musi być tam umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. A więc powinna być ona usytuowana pod schodami (np. na poziomie chodnika), a jej umiejscowienie musi pozwalać na dosięgnięcie jej przez osobę, będącą na wózku inwalidzkim.

Seniorzy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie muszą także nadwerężać zdrowia wyczekując w kolejkach. Osoby niepełnosprawne mają mieć dodyspozycji osobne stanowiska pocztowe (okienka), gdzie kolejka obowiązuje tylko niepełnosprawnych. Takich specjalnych okienek pocztowych należy wyszukiwać zwracając uwagę na to czy są one oznakowanie w specjalny sposób.

Seniorzy, którzy są niewidomi (tzn. posiadają odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tego tytułu) mogą liczyć na zwolnienie z opłat za nadawanie przesyłek. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Osoba starsza musi być niewidoma (znaczny stopień niepełnosprawności) lub ociemniała (stopień umiarkowany), a nadawana przez nią przesyłka musi być adresowana do instytucji, biblioteki, organizacji pozarządowej itd., która statutowo zajmuje się pomocą osobom niewidomym/ociemniałym. Lista tych bibliotek obejmuje wszystkie biblioteki publiczne (wojewódzkie i miejskie) oraz Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie, Bibliotekę Śląską w Katowicach, a także Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Do tego dochodzą Książnice Pomorska i Podlaska.

Poniżej przedstawiamy listę instytucji i organizacji dla osób niewidomych, do których niewidomi/ociemniali seniorzy mogą pisać bez uiszczania opłaty:

 1. Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków „Pomorze"w Gdańsku
 2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie
 3. Fundacja „Jasne Strony" w Warszawie
 4. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty" w Gdyni
 5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 6. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik w Poznaniu
 7. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt" w Warszawie
 8. Fundacja „Praca Dla Niewidomych" w Warszawie
 9. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie
 10. Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu
 11. Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie
 12. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto"
 13. Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie
 14. Polski Związek Niewidomych
 15. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
 16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
 17. Razem Do Celu" w Dąbrowie Górniczej
 18. Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku
 19. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Kaszub" w Wejherowie
 20. Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
 22. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja"w Radomiu
 23. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
 24. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata" w Lublinie
 25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Promyk" w Łodzi
 26. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza" w Warszawie
 27. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Kielcach
 28. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie
 29. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich
 30. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie
 31. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu
 32. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
 33. Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
 34. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Także korespondencja pomiędzy osobami niewidomymi/ociemniałymi, które piszą do siebie za pomocą pisma wypukłego, jest darmowa {zwolniona z opłaty za usługę pocztową).

Pamiętać jednak należy, że zwolnienie dotyczy tych przesyłek, które ważą maksymalnie 7000 gram. Zwolnienie dotyczy przyjęcia od nadawcy i doręczenia przesyłki do adresata. Za potwierdzenie odbioru lub nadanie listu priorytetowego jednak płacić już trzeba.


Ułatwienie w korzystaniu z poczty tradycyjnej:
Osoba starsza poruszająca się na wózku inwalidzkim lub niewidoma: dostarczanie przesyłek bezpośrednio „do ręki", z pominięciem skrzynki pocztowej; nadawanie listów bezpośrednio u listonosza, i bez konieczności nadawania ich na poczcie (obie usługi za darmo)

Paczka dla niewidomych/ociemniałych:

Osobie starszej niewidomej/ociemniałej przysługuje zwolnienie z opłaty pocztowej za przesyłki o masie maks. 7 kg, nadawane do bibliotek lub organizacji osób niewidomych, lub do innych osób i niewidomych/ociemniałych (listy pisane pismem wypukłym).