Czy wiesz, że już od wielu lat istnieje wokół Ciebie szereg organizacji pozarządowych i instytucji świadczących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie? Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Znajdziesz je w każdym powiecie.

  

USTAWOWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

Stowarzyszenie CIVIS SUM w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku prowadzi na terenie województwa lubuskiego 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 9 powiatów: 

 * punkty prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM

  
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA  DLA OSÓB NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO POMOCY USTAWOWEJ

W każdym z 9 powiatów, w których Stowarzyszenie CIVIS SUM prowadzi punkty ustawowej nieodpłatnej pomocy prawnej, organizuje również dyżury dla osób niespełniających kryteriów ustawowych.

Szczegółowy harmonogram dyżurów prawnika dostępnych także dla osób niekwalifikujących się do ustawowej pomocy [ZOBACZ]