Czy wiesz, że już od wielu lat istnieje wokół Ciebie szereg organizacji pozarządowych i instytucji świadczących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie?
Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Od 1 stycznia 2019 roku system rozszerzono o punkty poradnictwa obywatelskiego.

  

USTAWOWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

Stowarzyszenie CIVIS SUM w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku prowadzi na terenie województwa lubuskiego 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 11 powiatów: 

 * punkty prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM

  

Na terenie tych powiatów prowadzone są również działania z zakresu edukacji prawnej - m.in. kampanie edukacyjne, zajęcia tematyczne z zakresu edukacji prawnej.