W dniu 21 maja 2024 r. w gorzowskim Klubie Seniora przy ul. Teatralnej 26 odbyło się spotkanie z zakresu edukacji prawnej, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie CIVIS SUM kampanii
!Warto Wiedzieć Więcej!, które poprowadziła adw. Joanna Terechowicz.

Tematyką wykładu były sprawy związane z podnajmem, zamianą mieszkań komunalnych, jak również sprawy spadkowe. Zagadnienia zostały wybrane przez samych uczestników.
Seniorzy dowiedzieli się jakie zasady obowiązują przy podnajmie lokalu komunalnego, a także kto i na jakich zasadach może zamienić swój lokal na inny. Omówiono także możliwość
uzyskania lokalu z Domu Seniora.

W sprawach spadkowych uczestnicy dowiedzieli się jakie są możliwości rozdysponowania swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Omówione zostały sprawy związane z testamentem, zapisem, zapisem windykacyjnym, darowizną oraz umowa dożywocia.

Zadanie publiczne na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w godz 11:30-15:30 przy ul. Wawrzyniaka 4 oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2024 r. jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Państwa, przekazanych przez miasto Gorzów Wielkopolski.

Skip to content