W dniu 27.05.2024 w zielonogórskiej noclegowni odbyło się spotkanie z zakresu edukacji prawnej, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie CIVIS SUM kampanii !Warto Wiedzieć
Więcej!, które poprowadził adw. Przemysław Piątek.

Tematem spotkania były podstawowe informacje i pojęcia z zakresu egzekucji komorniczej, w tym przedmioty wyłączone spod egzekucji, kwoty wolne od zajęcia tak w oparciu o Kodeks Pracy, Prawo Bankowe, jak i ustawy systemowe ZUS i KRUS. Poruszane zostały kwestie dotyczące sposobu komunikacji z komornikami oraz wierzycielami, w tym skarga na czynności
/ bezczynność komornika. Dodatkowo omówiono temat upadłości konsumenckiej, w tym cele postępowania oraz szeroko omówiono wniosek o upadłość.
Pojawiały się też pytania z sali, na które mecenas na bieżąco udzielał odpowiedzi.

Zadanie publiczne pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Zielona Góra w 2024 r. ” jest finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra.

Skip to content