Rozciąganie Macicy W Ciąży Objawy Kuźnica Masłońska

  1. ¡Comprar Arava Genérico De 20mg, 10mg! De Venta Aquí, Precio Barato Y Sin Receta La Alvarado: Ta hojność obejmuje wsparcie finansowe za pośrednictwem naszych fundacji, a także wolontariat w naszych szpitalach
  2. Acquistare Citalopram Senza Ricetta | Generico Citalopram Prezzo In Farmacia Online Settimo Timoteo - Pacjenci z objawami układu oddechowego po urazie blastycznym
  3. Levaquin Kaufen Apotheke Rezeptfrei | Levaquin Generika In Deutschland Mönchengladbach: Gdybyśmy nie wprowadzili polityki, którą stworzyliśmy, i gdybyśmy nie zbudowali koalicji, którą zbudowaliśmy, moglibyśmy również zostać zmyci z pokładu

Bostońska objawy u dzieci

Acquisto Lincocin Generico lincomycin Online | Farmacia Online Italia Brigitta Nell'emilia
Nerki wykazały zwiększoną ekspresję gp91phox i p47phox i Enos śródbłonka, zwiększoną matrycę mezangialną, fibronektynę i kolagen typu I
Comprare Lumigan Online | Comprare Lumigan Senza Ricetta In Italia Quarto Tristano Terme
Istnieją pewne osobiste czynniki, które mogą wpływać na poczucie bezpieczeństwa w sąsiedztwie
Sky News odkryło szalejące niespełniające standardów szkolenia w branży estetycznej, narażając pacjentów na ryzyko i

Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego leczenie

Ibuprofen Bestellen Ohne Rezept | Ibuprofen Online Apotheke Neuruppin
Jeden był w 12 tygodniu, a drugi właśnie przestał się formować
Comprar Dimenhydrinate Sin Receta San Cabello Del Pozo
Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności lub oświadczeniem innych stron internetowych przed ich użyciem
Kupić Venlafaxine Bez Recepty W Polsce | Apteka Internetowa Ruda Śląska

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Ponadto zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Jeśli koszty pogrzebu zostaną pokryte przez więcej niż jedną osobę lub wskazany powyżej podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty. Podziału dokonuje się  proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł. Członek rodziny niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu zawsze otrzyma 4000 zł. Ustawa wskazuje, że członkiem rodziny jest małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione powyżej; rodzeństwo; dziadkowie; wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Natomiast w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członka rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członkowie rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę, poniosły również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości 4 000 zł.

W związku z powyższym zasiłek pogrzebowy nie jest związany z prawem spadkowym, a kwota pobrana tytułem zasiłku pogrzebowego nie wchodzi w skład spadku. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu, mimo iż odrzuciła spadek po zmarłym.

Należy także podkreślić, że zasiłek pogrzebowy jest przyznawany bez względu na to, czy osoba zmarła posiadała zadłużenie w ZUS.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu (jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę) lub w jednostce ZUS – zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.


Skip to content