Najważniejsze zmiany w Prawie o ruchu drogowym wchodzące w życie od 1 czerwca 2021r.

Zgodnie z najnowszą regulacją Prawa o ruchu drogowym od 1 czerwca 2021r. pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Równocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, został zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Ponadto nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym zabroniona korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Ważną zmianą jest również ujednolicenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h bez względu na porę dnia. Przed zmianą w porze nocnej dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosiła 60 km/h.

Ustawa wprowadza także zakaz jazdy „na zderzaku”. Od 1 czerwca 2021r. kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Jeżeli auto porusza się 120 km/h, odstęp ten powinien wynosić minimum 60 metrów. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Skip to content