Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe polega na przejściu spadku na spadkobierców, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Przepisy kodeksu cywilnego regulują kolejność dziedziczenia, i tak: w pierwszej kolejności do spadku powołani są spadkobiercy pierwszej grupy, tj. dzieci...

Ulgowe przejazdy publicznym transportem zbiorowym

Seniorzy, którzy chcą wyjechać w dalszą podróż, mogą liczyć na ulgi w cenach biletów autobusowych i kolejowych. Dotyczą one jednak tylko klasy drugiej w pociągach. Za podróż w wagonie pierwszej klasy należy odpowiednio dopłacać. Emeryci i renciści, którzy pracowali na...

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe polega na nabyciu spadku na podstawie sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. Testament jest czynnością prawną służącą osobie fizycznej do uregulowania przede wszystkim jego sytuacji majątkowej. Żadną inną czynnością nie można...

Seniorzy w muzeum

Osoby starsze nie powinny rezygnować z udziału w życiu kulturalnym i naukowym. Nawet jeśli zakończyły już karierę zawodową w dalszym ciągu mogą poznawać wytwory duchowe i materialne kultury polskiej i światowej. Miejscem takiej aktywności, dla seniorów, mogą być...
Skip to content