DOWIEDŹ SIĘ, GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH PORAD WŁĄCZ DZWIĘK...

Prawo o ruchu drogowym – najnowsze zmiany

Najważniejsze zmiany w Prawie o ruchu drogowym wchodzące w życie od 1 czerwca 2021r. Zgodnie z najnowszą regulacją Prawa o ruchu drogowym od 1 czerwca 2021r. pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście...

Praca zdalna lub zasiłek chorobowy podczas kwarantanny?

Praca zdalna lub zasiłek chorobowy podczas kwarantanny? Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W przypadku skierowania przez jednostkę...

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek?

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek? Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek pogrzebowy przysługuje również...

PODATEK 1 %

Szanowni Państwo, wypełniając swój PIT, możecie przekazać 1 % podatku dochodowego na dalsze funkcjonowanie naszej organizacji. Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać innym! KRS naszego Stowarzyszenia: 0000213546.  ...

Majątek osoby ubezwłasnowolnionej

Majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zarządza opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zarządza kurator.   Starość niejednokrotnie wiąże się z postępującym pogarszanie stanu zdrowia. Niektóre choroby, np. choroba...