Obowiązki rodzicielskie, uznanie ojcostwa

         Prawidłowe stosunki rodziców z dzieckiem reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Są oni obowiązani do wzajemnego szacunku i wsparcia, które może przybierać różne formy – stanowić wsparcie finansowe, ale również emocjonalne i natury osobistej. Obowiązek...

Egzekucja, komornik

      O wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik dowiaduje się od komornika poprzez nadane listem pismo lub przez wręczane osobiście zawiadomienie przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Jednak sama wizyta komornika może już być niezapowiedziana. Komornik wykonuje...

Macierzyństwo i ojcostwo

       Art. 619 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, że: „Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.” Macierzyństwo należy jednak rozumieć dwojako. Czym innym jest bowiem macierzyństwo prawne, a czym innym biologiczne. Dla odróżnienia pojęć...

Rzetelny proces, prawo do obrony, domniemanie niewinności Rzetelny proces to wymóg prowadzenia sądowego postępowania karnego sprawiedliwie i z poszanowaniem konkretnych zasad. Chociażby każda ze stron postępowania karnego musi móc w odpowiedni i właściwy sposób...

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2022 Zobacz, kto zwyciężył w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie. Konkurs Wiedzy odbył się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Poziom wiedzy uczestników jest imponujący i wyrównany wśród poszczególnych powiatów, co oczywiście...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokojnych, bezpiecznych i zdrowych dni świątecznych Zarząd i członkowie Stowarzyszenia CIVIS...
Skip to content