LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2023

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2023

Znamy już zwycięzców Konkursu wiedzy o prawie. Konkurs Wiedzy odbył się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W tegorocznej edycji poziom wiedzy uczestników był wyjątkowo imponujący.  Maksymalną ilość punktów zdobyło aż 19 uczestników.

Komisja konkursowa w celu wyłonienia zwycięzcy, zgodnie z zapisami regulaminu, w celu wyłonienia zwycięzcy uwzględniła czas zakończenia quizu.

O zwycięstwach w quizie decydowały zaledwie minuty ukończenia testu, tym bardziej gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy o prawie.

Zwycięzcą V Lubuskiego Konkursu jest Maja Lubańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, kl. 7b) uzyskała 20 pkt. i ukończyła quiz z najszybszym czasem: 3 minuty, 26 sek. 

Zwycięzcy szczebli powiatowych:

 • Powiat gorzowski – Michał Sołowczuk (Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim, kl. 8a) – uzyskał 16 pkt.
 • Miasto Gorzów Wielkopolski – Nela Tomiak (1 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, kl. 2) – uzyskała 20 pkt.
 • Powiat międzyrzecki – Daria Zaremba (Technikum nr 1 w CKZiU w Międzyrzeczu, kl. 3 TE) – uzyskała 20 pkt.
 • Powiat nowosolski – Maja Adamczyk (Technikum Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, kl. 2E1TN) – uzyskała 20 pkt.
 • Powiat słubicki – Krystian Zakrzewski (Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, kl. 4B) – uzyskał 20 pkt.
 • Powiat świebodziński – Paweł Redzik (Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie, kl. 4TLE) – uzyskał 18 pkt. 
 • Powiat zielonogórski – Jakub Sztuka (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, kl. 2TF) – uzyskał 20 pkt.
 • Miasto Zielona Góra – Maja Lubańska (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze, kl. 7b) – uzyskała 20 pkt.
 • Powiat żagański – Karolina Frankowska (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, kl. 1B) – uzyskała 20 pkt. 
 • Powiat żarski – Grzegorz Łagosz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, kl. 2T) – uzyskał 20 pkt. 

Pozostali uczestnicy, którzy również uzyskali 20 pkt. w kolejności z wyższymi czasami ukończenia quizu:

 1. Michał Cyrok (Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze, kl. 7a).
 2. Anastazja Lubańska (I LO Zielona Góra, kl. 3e).
 3. Daria Zaremba (Technikum nr 1 w Międzyrzeczu, kl. 3 TE).
 4. Krystian Zakrzewski (Liceum im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, kl. 4B).
 5. Weronika Piątkowska (Technikum nr 1 CKZiU w Międzyrzeczu,kl.  4TE).
 6. Hanna Ignatowicz (Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze, kl. 8C).
 7. Kamil Kaczmarek (ZE1 Zielona Góra, kl. 7A).
 8. Karolina Smolińska (CKZiU w Słubicach, kl. 4).
 9. Nela Tomiak (1 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., kl. 2).
 10. Igor Wiencek (Zespół Szkół Licealnych w Słubicach, kl. II).
 11. Lilianna Sowa (Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Edukacyjnym nr 4, kl. VII D)
 12. Maja Adamczyk (CKZiU Elektryk Nowa Sól, kl. 2E1T).
 13. Jakub Sztuka (CKZiU Sulechów, kl. 2TF).
 14. Edward Rogowski (II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, kl. III PB).
 15. Maja Fedorowicz (Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, kl. 2).
 16. Grzegorz Łagosz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, kl. 2 T).
 17. Martyna Gotowiec (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk, kl. 2e1tn).
 18. Karolina Frankowska (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, kl. 1B).

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim uczestnikom podjęcia tego edukacyjnego wyzwania.  

Nagrody dla zwycięzców szczebli powiatowych oraz nagroda dla zwyciężczyni szczebla wojewódzkiego wkrótce zostaną wysłane pocztą.

LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2023

Weź udział w konkursie – quiz wiedzy on-line! Sprawdź swoją wiedzę nt. prawa.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM zaprasza do udziału w V Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

Konkurs Wiedzy realizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz we współpracy z lubuskimi powiatami.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.) z terenu woj. lubuskiego.

Konkurs jest organizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez lubuskie powiaty – gorzowski, nowosolski, międzyrzecki, słubicki, wschowski, żagański, żarski oraz miasto Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Wśród uczestników zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego oraz laureaci szczebli powiatowych. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do udziału!

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie jest organizowany w celu podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką prawną. Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.

Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie/kartę zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

W skrócie

Quiz wiedzy o prawie składa się z 20 pytań testowych zamkniętych.

Quiz wiedzy:

 1. Zgłoszenia do konkursu można składać do 28 listopada 2023 r.
 2. Osoby zgłoszone do konkursu otrzymają link do rozwiązania quizu do dnia 2.12.2023 r.
 3. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 5-6.12.2023 r. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 5 grudnia 2023 r. od godz. 9:00 do 6 grudnia 2023 r. do godz. 17:00.
 4. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do konkursu.
 5. Uczestnik ma 1 godzinę na rozwiązanie quizu. Po upływie 1 godziny quiz zostanie zamknięty.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 22 grudnia 2023 r.

  Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres mailowy: edukacja-prawna@civis-sum.org.pl,
  W TREŚCI MAILA WPISUJĄC DANE ZGŁOSZENIOWE UCZESTNIKA:
  imię i nazwisko, jego adres zamieszkania, szkołę i klasę, do której uczęszcza oraz email na który wysłać link z dostępem do quizu.

  Do pobrania

  h

  OŚWIADCZENIE / KARTA ZGŁOSZENIA

  h

  REGULAMIN KONKURSU

  LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2022

  WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2022

  Zobacz, kto zwyciężył w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

  Konkurs Wiedzy odbył się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

  Poziom wiedzy uczestników jest imponujący i wyrównany wśród poszczególnych powiatów, co oczywiście cieszy nas bardzo.

  Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzcę szczebla wojewódzkiego oraz laureatów szczebli powiatowych.

  Zwycięzcą Lubuskiego Konkursu Wiedzy o prawie jest Paweł Redzik z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie (klasa 3 TLE).

  Zdobył on maksymalną największą ilość punktów i uzyskał najlepszy czas na szczeblu całego województwa, tuż za nim, również z maksymalną ilością punktów, jednakże z późniejszym czasem ukończenia quizu byli:

  • Igor Wiencek (Zespół Szkół Licealnych w Słubicach, klasa I a)
  • Gabriela Golba-Byczkowska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, klasa 3 TEK)
  • Marcin Pieczeńczyk (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, klasa 8d)

  Komisja uwzględniając zdobyte punkty wyłoniła również laureatów poszczególnych powiatów:

  • powiat krośnieński – Marcin Pieczeńczyk (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, klasa 8d)
  • powiat międzyrzecki – Karolina Środa (Technikum nr 1 CKZiU w Międzyrzeczu, klasa 3 TE)
  • powiat nowosolski – Natan Zapał (Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli, klasa 4bp)
  • powiat słubicki – Igor Wiencek (Zespół Szkół Licealnych w Słubicach, klasa I a)
  • powiat świebodziński – Paweł Redzik (Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie, klasa 3 TLE)
  • powiat zielonogórski – Kinga Korbanek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, klasa 2TA)
  • Miasto Zielona Góra – Sara Fliegner (Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze, klasa 8e)
  • powiat żagański – Wiktoria Stefańska (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, klasa 4 PP)
  • powiat żarski – Gabriela Golba-Byczkowska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 3 TEK)

  O zwycięstwach w quizie decydowały zaledwie minuty ukończenia testu, tym bardziej gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy o prawie.

  Serdecznie dziękujemy za udział.  

  Nagrody dla zwycięzców wkrótce zostaną wysłane pocztą.

  W celu wyłonienia zwycięzców (w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez uczestników) Komisja Konkursowa brała pod uwagę czas ukończenia quizu. W ocenie końcowej quizu wiedzy zsumowano ilość punktów z 19 pytań, pytanie nr 16 z powodu błędu nie było brane pod uwagę.

  W 2023 roku kolejna edycja konkursu, również zapraszamy do udziału.

  LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2022

  Sprawdź swoją wiedzę. Weź udział w konkursie – QUIZ ON-LINE Z WIEDZY O PRAWIE

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM zaprasza do udziału w IV Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.).

  Konkurs Wiedzy realizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

  W ramach konkursu on-line uczestnicy rozwiązują quiz wiedzy o prawie składający się z 20 pytań testowych zamkniętych.

  Wśród uczestników zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego oraz laureaci szczebli powiatowych.

  Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres mailowy: edukacja-prawna@civis-sum.org.pl .

  W mailu osoba zgłaszająca wskaże: imię i nazwisko uczestnika, jego adres zamieszkania oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza.

  Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie/kartę zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu.

  Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie.

  W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

  Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie jest organizowany w celu podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką prawną.

  Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.

  Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

  W skrócie

  TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

  1. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 5-6 grudnia 2022 r.
  2. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 5 grudnia br. od godz. 9:00 do 6 grudnia 2022 do godziny 17:00.
  3. Zgłoszenia do konkursu można składać do 28 listopada 2022 r. Osoby zgłoszone do Konkursu otrzymają link do rozwiązania quizu.
  4. Mail z linkiem zostanie przesłany w terminie do 2 grudnia 2022 na adres, z którego dokonano zgłoszenia do konkursu.
  5. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do konkursu. Po zakończeniu quizu link przestanie być aktywny.
  6. Uczestnik ma 2 godziny na rozwiązanie quizu. Po upływie 2 godzin quiz zostanie zamknięty.
  7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 23 grudnia 2022 r.

  W ramach konkursu uczestnicy rozwiązują quiz wiedzy o prawie składający się z 20 pytań testowych zamkniętych.

  Do pobrania

  h

  OŚWIADCZENIE / KARTA ZGŁOSZENIA

  h

  REGULAMIN KONKURSU

  WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2021

   Znamy już zwycięzców Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2021.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w quizie.

  Konkurs Wiedzy odbył się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

  W ramach konkursu wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu szczebla wojewódzkiego oraz laureatów szczebli powiatowych.

  Z najlepszym wynikiem quiz wiedzy w województwie ukończyła Weronika Ruchel z Zielonej Góry.

  W poszczególnych powiatach zwyciężyły niżej wymienione osoby:

  • powiat gorzowski – Amelia Mularska
  • powiat krośnieński – Malwina Przygoda
  • powiat sulęciński – Sara Sokół
  • powiat nowosolski – Natalia Cybulska
  • powiat żagański – Dominika Wiczkowska
  • powiat żarski – Gabriela Golba – Byczkowska
  • Zielona Góra – Weronika Ruchel

  Wszystkim laureatom gratulujemy imponującej wiedzy.

  Nagrody wkrótce zostaną wysłane do Was pocztą.

  Kolejna edycja konkursu już za rok, serdecznie zapraszamy do udziału.

   

   

  KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2021

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM w Zielonej Górze ogłasza kolejną edycję Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.

  Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
  W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

  W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni również laureaci szczebli powiatowych: gorzowskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego, międzyrzeckiego oraz Miasta Zielona Góra.

  Przystąpienie do rozwiązywania quizu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.

  Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie maila na adres edukacja-prawna@civis-sum.org.pl, w którym osoba zgłaszająca wskaże imię i nazwisko uczestnika, jego adres zamieszkania oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza. Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

  Tylko osoby zgłoszone do Konkursu w terminie do 10 listopada 2021r. otrzymają link do rozwiązania quizu.

  Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

  Konkurs jest działaniem posiadającym znaczące walory edukacyjne, wychowawcze oraz organizacyjne. Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.

  Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają nagrody.

  W skrócie

  TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

  1. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 23-24.11.2021
  2. Link do strony z Quizem będzie przesłany uczestnikom na adres mailowy podany
   w oświadczeniu do dnia 19.11.2021 r..
  3. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 23 listopada od godz. 9:00 do 24 listopada 2021r. do godziny 15:00.
  4. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do konkursu.
  5. Otwarcie quizu przez uczestnika jest możliwe tylko raz.
  6. Po zakończeniu quizu link przestanie być aktywny.
  7. Uczestnik ma 3 godziny na rozwiązanie quizu. Po upływie 3 godzin quiz zostanie zamknięty.

  W ramach konkursu uczestnicy rozwiązują quiz wiedzy o prawie składający się z 18 pytań testowych oraz 2 pytań otwartych.

  Do pobrania

  h

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  h

  REGULAMIN KONKURSU

  KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2020

  Wyniki konkursu

  Oficjalnie zakończyliśmy ocenę prac, które wpłynęły na Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020!

  Komisja konkursowa po wielu godzinach burzliwych praca wyłoniła laureatów i finalistów tegorocznej edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie.
  Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac – wszystkie na wysokim poziomie merytorycznym.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział i gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Dyplomy oraz nagrody prześlemy w najbliższym czasie.

  Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie!

   Zasady konkursu

   Miło nam poinformować, że w ramach realizacji działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie.
   Jest to już druga edycja konkursu, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
   Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

   Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.). Możliwy jest udział uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

   W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

   1. Prawa i obowiązki obywatelskie,
   2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
   3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,
   4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
   5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    i nieodpłatnej mediacji – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia.

   Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

   Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

   Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

   Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@civis-sum.org.pl lub drogą pocztową – na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

   Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 30 listopada 2020 roku (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 2 grudnia do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku.

   Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

   W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych:

   • gorzowskiego,
   • krośnieńskiego,
   • międzyrzeckiego,
   • słubickiego,
   • sulęcińskiego,
   • świebodzińskiego,
   • zielonogórskiego,
   • żagańskiego,
   • żarskiego,
   • Miasta Zielona Góra.

   Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 oraz dyplomy.
   Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.

   Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

   Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo w Regulaminie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia CIVIS SUM oraz Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., na których dostępny jest również FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

   Konkurs na szczeblach poszczególnych powiatów jest organizowany w ramach realizowanych przez Organizatora działań z zakresu edukacji prawnej, w tym:

   • etap powiatowy na obszarze powiatu gorzowskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych przez powiat gorzowski pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu krośnieńskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat krośnieński pn. “ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie krośnieńskim w 2020 r”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu międzyrzeckiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat międzyrzecki pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
    w powiecie międzyrzeckim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu słubickiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat słubicki pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie słubickim w 2020 r”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu sulęcińskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat sulęciński pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie sulęcińskim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu świebodzińskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat świebodziński pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
    w powiecie świebodzińskim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu zielonogórskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat zielonogórski pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie zielonogórskim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu żagańskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych przez powiat żagański „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze powiatu żarskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat żarski „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żarskim w 2020 r.”,
   • etap powiatowy na obszarze Miasta Zielona Góra – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Miasto Zielona Góra pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w Mieście Zielona Góra w 2020 r.”.

   W skrócie

   Przygotuj pracę na jeden z pięciu tematów.
   Praca konkursowa może mieć formę:
   • pisemnego referatu (od 3 do 10 stron A4),
   • prezentacji,
   • fotoreportażu wraz z komentarzem pisemnym,
   • filmu (do 10 minut).

   Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku filmu dopuszczalna jest praca grupowa

   Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w swojej pracy. 

   Ważne! Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć  formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich musi on zostać podpisany przez rodzica.

   Termin zgłaszania prac konkursowych: 30.11.2020 r.

   Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2020 r.

   MASZ PYTANIA? NAPISZ E-MAIL NA ADRES: KONKURS@CIVIS-SUM.ORG.PL

   Do pobrania

   h

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   h

   REGULAMIN KONKURSU

   Skip to content