Zadaniem gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach.Choć podstawą prawną tego obowiązku jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, to nie ma ujednoliconych, ogólnopolskich zasad przyznawania lokali z zasobów gminnych i kryteriów, jakie należy spełniać, które są określone w uchwałach poszczególnych rad gmin. W związku z tym, starania o uzyskanie lokalu komunalnego najlepiej rozpocząć od zapoznania się z treścią lokalnej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Mieszkania komunalneOsoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania czy też na wynajęcie mieszkania na zasadach wolnorynkowych, mogą starać się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. Głównym warunkiem ubiegania się o lokal komunalny jest spełnienie kryterium dochodowego – gmina ustala, czy status materialny przyszłego najemcy rzeczywiście nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na rynku prywatnym.

Lokale socjalneMieszkaniem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszka-nia ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Skip to content