DRUKI I FORMULARZE

Emerytury, renty – ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Przyznanie emerytury

Przyznanie renty

  Pozostałe świadczenia

  Emerytury, renty – KRUS

  Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki składane do organów Krajowej Administracji Skarbowej. Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

  Formularze do Umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS

  Formularze podatkowe

  Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki składane do organów Krajowej Administracji Skarbowej. Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

  Podatek dochodowy
  od osób fizycznych

  Podatek dochodowy
  od osób prawnych

  Podatek
  VAT

  Podatek
  akcyzowy

  Podatek od czynności
  cywilnoprawnych

  Podatek od spadków
  i darowizn

  Podatki
  i opłaty lokalne

  Inne
  podatki

  Rejestracja
  podatników

  Pełnomocnictwa

  Pozostałe

  Dostęp do usług administracji publicznej przez Internet – Portal www.obywatel.gov.pl

  Na stronie  www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, wyrobić dowód czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  Skip to content