Rozciąganie Macicy W Ciąży Objawy Kuźnica Masłońska

 1. ¡Comprar Arava Genérico De 20mg, 10mg! De Venta Aquí, Precio Barato Y Sin Receta La Alvarado: Ta hojność obejmuje wsparcie finansowe za pośrednictwem naszych fundacji, a także wolontariat w naszych szpitalach
 2. Acquistare Citalopram Senza Ricetta | Generico Citalopram Prezzo In Farmacia Online Settimo Timoteo - Pacjenci z objawami układu oddechowego po urazie blastycznym
 3. Levaquin Kaufen Apotheke Rezeptfrei | Levaquin Generika In Deutschland Mönchengladbach: Gdybyśmy nie wprowadzili polityki, którą stworzyliśmy, i gdybyśmy nie zbudowali koalicji, którą zbudowaliśmy, moglibyśmy również zostać zmyci z pokładu

Bostońska objawy u dzieci

Acquisto Lincocin Generico lincomycin Online | Farmacia Online Italia Brigitta Nell'emilia
Nerki wykazały zwiększoną ekspresję gp91phox i p47phox i Enos śródbłonka, zwiększoną matrycę mezangialną, fibronektynę i kolagen typu I
Comprare Lumigan Online | Comprare Lumigan Senza Ricetta In Italia Quarto Tristano Terme
Istnieją pewne osobiste czynniki, które mogą wpływać na poczucie bezpieczeństwa w sąsiedztwie
Sky News odkryło szalejące niespełniające standardów szkolenia w branży estetycznej, narażając pacjentów na ryzyko i

Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego leczenie

Ibuprofen Bestellen Ohne Rezept | Ibuprofen Online Apotheke Neuruppin
Jeden był w 12 tygodniu, a drugi właśnie przestał się formować
Comprar Dimenhydrinate Sin Receta San Cabello Del Pozo
Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności lub oświadczeniem innych stron internetowych przed ich użyciem
Kupić Venlafaxine Bez Recepty W Polsce | Apteka Internetowa Ruda Śląska

Close-up of business people handshaking
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

w powiecie nowosolskim

BEZPŁATNE PORADY 

JAK SKORZYSTAĆ ?

Na porady obowiązują zapisy: 

pod nr tel. tel. 790 227 119

we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-13.30.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesienie stanu zagrożenia epidemią COVID-19.
Od tego dnia porady są udzielane wyłącznie stacjonarnie – podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie pomocy.
Na porady telefoniczne / mailowe  mogą być zapisywane wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2023

nieodpłatna pomoc prawna
Spot dystrybuowany na monitorach w autobusach 2023
nieodpłatna pomoc prawna

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2022

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2021

SPOT VIDEO 2023

SPOT VIDEO 2022

ARTYKUŁY DO ODSŁUCHANIA

ARTYKUŁ 2023

ARTYKUŁ 2022

ARTYKUŁ 2021

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2020

GDZIE SKORZYSTAĆ ?

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM*
z siedzibą w Zielonej Górze
przy al. Niepodległości 7a/5
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl

zlokalizowany w 2 miejscowościach

Kożuchów 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. 22 Lipca 5 – wejście A

HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

poniedziałek w godz.:  14:00 – 18:00
wtorek w godz.:  14:00 – 18:00
środa w godz.:  12:00 – 16:00
czwartek w godz.:  8:00 – 12:00

Uwaga! W sierpniu 2023 nastąpi zmiana.
Dyżury w poniedziałki i wtorki, w godz 12:00 – 16:00.

poniedziałek w godz.:  12:00 – 16:00
wtorek w godz.:  12:00 – 16:00

środa w godz.:  12:00 – 16:00
czwartek w godz.:  8:00 – 12:00 

 usługi:

    • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów 
    • nieodpłatna mediacjawg zgłaszanego zapotrzebowania

Nowe Miasteczko

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 2

HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

piątek w godz.:  15:00 – 19:00 

usługi:

    • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów 
    • nieodpłatna mediacjawg zgłaszanego zapotrzebowania

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

obsługiwany przez 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM*
z siedzibą w Zielonej Górze 
przy al. Niepodległości 7a/5
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl

zlokalizowany w 2 miejscowościach

Nowa Sól  

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Piłsudskiego 65


HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

środa w godz.:  8:00 – 12:00 
czwartek w godz.:  13:00 – 17:00
piątek w godz.:  13:00 – 17:00

 usługi:

  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – udzielane wg harmonogramu dyżurów 
  • nieodpłatna mediacjawg zgłaszanego zapotrzebowania

 

Bytom Odrzański

Ważne! od 25.07.2023 – zmiana lokalizacji 
Nowy adres:
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
ul. Rynek 1
piętro 1, pok. 14 
wejście boczne przy windzie zewnętrznej


HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

poniedziałek w godz.:  12:00 – 16:00
wtorek w godz.:  14:00 – 18:00

 usługi:

 

 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – udzielane wg harmonogramu dyżurów
 • nieodpłatna mediacja – wg zgłaszanego zapotrzebowania

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze na podstawie porozumienia z Powiatem Nowosolskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

zlokalizowany w miejscowości

  Nowa Sól 

  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
  ul.
  Piłsudskiego 65

  HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

  poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00

  wtorek w godz. 13.00 – 17.00

  środa w godz. 13.00 – 17.00

  czwartek w godz. 8.00 – 12.00

  piątek w godz. 8.00 – 12.00

   

   usługi:

   • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów 
   • nieodpłatna mediacja – wg zgłaszanego zapotrzebowania

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA?

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

  Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

  Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

  Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1). 

  Z uwagi na to, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej (zwana dalej Podmiotem lub Beneficjentem) przed uzyskaniem porady musi dodatkowo przedłożyć: 

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

  albo:

  – oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

  – oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

  1. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
  1. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje samodzielnego zapisu na poradę przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
  1. Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.
  1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej,co do której Komisja Europejska wydała decyzję obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwołania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji Europejskiej
  1. Udzielanie pomocy publicznej jest monitorowane. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  1. Fakt udzielenia pomocy de minimis podlega upublicznieniu. W tym celu przetwarzaniu podlegają dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy. Powyższe dane będą  udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  8. Po udzieleniu pomocy podmiot udzielający pomocy wystawi beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

  Szczegółowe informacje dostępne są w Starostwie oraz w punktach pomocy 


  wzory formularzy

  wzór oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis

  wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis po poradzie

   

   

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje dodatkowe bezpłatne porady dla wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego

  dyżur telefoniczny – w każdy piątek w godzinach 12.00 – 13.00 pod numerem telefonu 515 856 516

  porady korespondencyjne: 

  1. e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
  2. listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/5, 65-048 Zielona Góra

    

  Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia.

  Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni.

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  NIEODPŁATNA MEDIACJA

  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

   

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 

  *) Zadanie publiczne pt.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Nowosolskim w 2023 r. jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowosolski.

   

   

   PODSTAWA PRAWNA 

   • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945.): 
   • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492)
   Skip to content