LOKALNE EDYCJE PORTALU

 jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o bezpłatnej pomocy w swojej okolicy kliknij w ikonę powiatu, w którym mieszkasz 

Nieodpłatna
pomoc prawna

Nieodpłatna
mediacja

w

Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskieasdasdsd

i

Edukacja
prawna

AKTUALNOŚCI

W obecnym czasie, rower jest bardzo popularnym środkiem transportu. Jest to nie tylko ekologiczny sposób szybkiego przemieszczania się, ale również pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i kondycję fizyczną. Jednak należy pamiętać, że jazda rowerem wiąże się z...

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych Szukając pracy, możemy się natknąć na oferty zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz w oparciu o tzw. umowy cywilnoprawne. Na tle klasycznej umowy o pracę wyróżniają się one przede wszystkim większą elastycznością....

Hipoteka – w jakich przypadkach jest możliwa?

Hipoteka – w jakich przypadkach jest możliwa?

Hipoteka – w jakich przypadkach jest możliwa? Hipoteka kojarzy się przede wszystkim z kredytem hipotecznym. Jest to tzw. hipoteka umowna. Jest to zabezpieczenie banku na nieruchomości należącej pierwotnie do kredytobiorcy, w razie niewywiązania się przez niego z...

Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja Konsumenci jako słabsza strona umowy zawieranej z przedsiębiorcą, naturalnie potrzebują ochrony prawnej, na wypadek ewentualnych nieuczciwych zachowań sprzedawcy. Ochronę taką gwarantuje im rękojmia i gwarancja. Na wstępie warto wspomnieć, że...

Kredyty chwilówki – na co zwracać uwagę

Kredyty chwilówki – na co zwracać uwagę

Kredyty chwilówki – na co zwracać uwagę? Kredyt to kolejne zobowiązanie finansowe, któremu należy podołać. Kredyt chwilówka to jedna z jego postaci. Czym się różni od „zwykłego kredytu”? Przede wszystkim chwilówki mogą uzyskać osoby zadłużone, z niską zdolnością...

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej Dokumentację każdego z nas – pacjentów przechowuje podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania stanowi,...

Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet

Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet

Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet           Zawieranie umów przez Internet stanowi możliwość, po którą sięgamy obecnie coraz częściej. Wiąże się z tym jednak niejednokrotnie konieczność weryfikacji naszej tożsamości, przez co wiele firm wymaga...

Windykator

Windykator

Windykator może kojarzyć się z komornikiem, ale nie można postawić między nimi znaku równości. Łączy ich fakt, że oboje zajmują się odzyskiwaniem należności od dłużnika, ale nie są to zawody tożsame. Komornik prowadzi egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, czyli...

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

Niewielu zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet. Codziennie jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki, których ofiarami mogą paść nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci. Na takie okoliczności warto jest je dobrze przygotować i zawczasu...

Spotkanie z prawnikiem – prawo konsumenckie

Spotkanie z prawnikiem – prawo konsumenckie

W dniu 19.04.2023 r. odbyło się spotkanie z zakresu edukacji prawnej o tematyce: prawo konsumenckie, które poprowadziła adw. Joanna Terechowicz.Na spotkaniu zostały omówione ważne dla seniorów kwestie. W szczególności te związane z pokazami, na które tak często...

Spotkanie z prawnikiem – prawo spadkowe

Spotkanie z prawnikiem – prawo spadkowe

Spotkanie w ramach edukacji prawnej z zakresu prawa spadkowego poprowadziła adw. Joanna Terechowicz. Tematem wykładu były sprawy spadkowe – omówiono formy testamentu oraz jakie zapisy dodatkowe można w nim poczynić. Poruszono również kwestie kolejności dziedziczenia,...

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony ciepłem, radością, a także przyniesie Wam nadzieję na lepsze jutro. Spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd i członkowie Stowarzyszenia CIVIS - SUM.

Obowiązki rodzicielskie, uznanie ojcostwa

Obowiązki rodzicielskie, uznanie ojcostwa

         Prawidłowe stosunki rodziców z dzieckiem reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Są oni obowiązani do wzajemnego szacunku i wsparcia, które może przybierać różne formy - stanowić wsparcie finansowe, ale również emocjonalne i natury osobistej. Obowiązek ten...

Egzekucja, komornik

Egzekucja, komornik

      O wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik dowiaduje się od komornika poprzez nadane listem pismo lub przez wręczane osobiście zawiadomienie przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Jednak sama wizyta komornika może już być niezapowiedziana. Komornik wykonuje...

Macierzyństwo i ojcostwo

Macierzyństwo i ojcostwo

       Art. 619 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, że: „Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.” Macierzyństwo należy jednak rozumieć dwojako. Czym innym jest bowiem macierzyństwo prawne, a czym innym biologiczne. Dla odróżnienia pojęć...

Rzetelny proces, prawo do obrony, domniemanie niewinności

Rzetelny proces, prawo do obrony, domniemanie niewinności

Rzetelny proces, prawo do obrony, domniemanie niewinności Rzetelny proces to wymóg prowadzenia sądowego postępowania karnego sprawiedliwie i z poszanowaniem konkretnych zasad. Chociażby każda ze stron postępowania karnego musi móc w odpowiedni i właściwy sposób...

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2022

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2022

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE 2022 Zobacz, kto zwyciężył w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie. Konkurs Wiedzy odbył się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Poziom wiedzy uczestników jest imponujący i wyrównany wśród poszczególnych powiatów, co oczywiście...

Życzenia Boże Narodzenie

Życzenia Boże Narodzenie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokojnych, bezpiecznych i zdrowych dni świątecznych Zarząd i członkowie Stowarzyszenia CIVIS SUM

LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2022

LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2022

LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2022 Sprawdź swoją wiedzę. Weź udział w konkursie – QUIZ ON-LINE Z WIEDZY O PRAWIE Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM zaprasza do udziału w IV Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie. Konkurs jest skierowany do...

ROZWÓD, DZIECKO, ALIMENTY

ROZWÓD, DZIECKO, ALIMENTY

ROZWÓD, DZIECKO, ALIMENTY Rozwód to prawne zakończenie ważnie zawartego małżeństwa za życia obojga małżonków. Rozwiązanie małżeństwa następuje przed sądem na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwodu może żądać każdy z małżonków, w sytuacji w której nastąpi między...

DZIEŃ MEDIACJI

DZIEŃ MEDIACJI

Międzynarodowy Dzień Mediacji - 20 października 2022. Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w których oprócz udzielania porad prowadzimy również mediacje.

Informacje dla obywateli Ukrainy

Informacje dla obywateli Ukrainy

Przypominamy... wszystkie niezbędne informacje dla obywateli Ukrainy są opublikowane na bieżąco w języku ukraińskim na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/ua Нагадуємо, що вся необхідна для українського народу інформація опублікована українською мовою на сайті...

Pesel

Pesel

Legalny pobyt na terytorium Polski daje prawo każdemu Ukraińcowi do otrzymania numeru PESEL. Pozwoli on na np. załatwienie wszystkich spraw urzędowych, uzyskanie świadczeń pieniężnych, podjęcie pracy oraz założenie konta bankowego. Wniosek o nadanie nr PESEL składa...

Zatrudnienie, kobiety w ciąży, zatrudnienie młodych

Zatrudnienie, kobiety w ciąży, zatrudnienie młodych

Umowa o pracę zawierana jest przynajmniej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla pracodawcy i pracownika. Należy ją sporządzić na piśmie. Jeżeli pracownik nie otrzymał pisemnej umowy o pracę, pracodawca powinien potwierdzić na piśmie ustalenia dotyczące stron umowy,...

Adopcja, nielegalna adopcja, dziedziczenie

Adopcja, nielegalna adopcja, dziedziczenie

Adopcja (przysposobienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Zgodnie z polskim ustawodawstwem przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. W Polsce istnieją dwie możliwe drogi dokonania adopcji - adopcja...

Małżeństwo, ustrój, zadłużenie

Małżeństwo, ustrój, zadłużenie

Małżeństwo to uznawany przez prawo związek, który zostaje zawarty poprzez złożenie przez mężczyznę i kobietę, jednocześnie obecnych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Po zawarciu związku małżeńskiego...

Świadczenie rehabilitacyjne a świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne a świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal pozostaje niezdolna do pracy, a  zdaniem lekarza dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują na odzyskanie tej zdolności w okresie...

Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Wraz ze śmiercią spadkodawcy dokonuje się otwarcie spadku. Z tą chwilą spadkobierca wchodzi z mocy prawa w ogół praw i obowiązków należących do spadku, czyli nabywa spadek. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie...

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania....

Praca dla młodych osób

Praca dla młodych osób

Osoby niepełnoletnie mogą podejmować zatrudnienie, jednak jest to ograniczone pewnymi warunkami. Dolna granica wieku, od którego można zacząć pracować i zarabiać, wynosi lat 15. Ustawa dopuszcza od niej pewne wyjątki. Młodociany (osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie...

Czy komornik może zająć pieniądze ze świadczenia 500+?

Czy komornik może zająć pieniądze ze świadczenia 500+?

Świadczenia z programu Rodzina 500+ nie mogą zostać zajęte przez komornika. Wynika to z Kodeksu postępowania cywilnego, który w art. 833 § 6 określa, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności...

DOWIEDŹ SIĘ, GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH PORAD

Prawo o ruchu drogowym – najnowsze zmiany

Prawo o ruchu drogowym – najnowsze zmiany

Najważniejsze zmiany w Prawie o ruchu drogowym wchodzące w życie od 1 czerwca 2021r. Zgodnie z najnowszą regulacją Prawa o ruchu drogowym od 1 czerwca 2021r. pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście...

Praca zdalna lub zasiłek chorobowy podczas kwarantanny?

Praca zdalna lub zasiłek chorobowy podczas kwarantanny?

Praca zdalna lub zasiłek chorobowy podczas kwarantanny? Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W przypadku skierowania przez jednostkę...

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek?

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek?

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek? Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek pogrzebowy przysługuje również...

PODATEK 1 %

PODATEK 1 %

Szanowni Państwo, wypełniając swój PIT, możecie przekazać 1 % podatku dochodowego na dalsze funkcjonowanie naszej organizacji. Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać innym! KRS naszego Stowarzyszenia: 0000213546.     

Majątek osoby ubezwłasnowolnionej

Majątek osoby ubezwłasnowolnionej

Majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zarządza opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zarządza kurator.   Starość niejednokrotnie wiąże się z postępującym pogarszanie stanu zdrowia. Niektóre choroby, np. choroba...

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Nie jest to zatem przeniesienie własności pod tytułem darmym, jak w przypadku darowizny. Umowa dożywocia ma zapewniać...

Darowizna

Darowizna

Darowizna określona jest przez art. 888 kodeksu cywilnego - treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.   Darowizna to umowa, której celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu...

Co nie wchodzi w skład spadku?

Co nie wchodzi w skład spadku?

Spadkobiercy bądź inne osoby mogą otrzymać środki pieniężne, które nie należą do spadku, np. oszczędności spadkodawcy zgromadzone w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK).   Dyspozycja wkładem w banku na wypadek śmierci: Posiadacz rachunku...

Rozporządzanie majątkiem: za życia czy na wypadek śmierci?

Rozporządzanie majątkiem: za życia czy na wypadek śmierci?

Majątkiem można rozporządzić: 1. za życia – zbywając go odpłatnie lub nieodpłatnie 2. na wypadek śmierci − poprzez testament. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko przez testament. Jeżeli nie sporządzimy testamentu lub testament zostanie uznany za...

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe polega na przejściu spadku na spadkobierców, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Przepisy kodeksu cywilnego regulują kolejność dziedziczenia, i tak: w pierwszej kolejności do spadku powołani są spadkobiercy pierwszej grupy, tj. dzieci...

Ulgowe przejazdy publicznym transportem zbiorowym

Ulgowe przejazdy publicznym transportem zbiorowym

Seniorzy, którzy chcą wyjechać w dalszą podróż, mogą liczyć na ulgi w cenach biletów autobusowych i kolejowych. Dotyczą one jednak tylko klasy drugiej w pociągach. Za podróż w wagonie pierwszej klasy należy odpowiednio dopłacać. Emeryci i renciści, którzy pracowali na...

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe polega na nabyciu spadku na podstawie sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. Testament jest czynnością prawną służącą osobie fizycznej do uregulowania przede wszystkim jego sytuacji majątkowej. Żadną inną czynnością nie można...

Seniorzy w muzeum

Seniorzy w muzeum

Osoby starsze nie powinny rezygnować z udziału w życiu kulturalnym i naukowym. Nawet jeśli zakończyły już karierę zawodową w dalszym ciągu mogą poznawać wytwory duchowe i materialne kultury polskiej i światowej. Miejscem takiej aktywności, dla seniorów, mogą być...

PORTAL EDUKACJI PRAWNEJ www.edukacja-prawna.info.pl

Portal edukacji prawnej www.edukacja-prawna.info.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM. Kilkanaście edycji lokalnych portalu stworzonych dla powiatów województwa lubuskiego jest owocem ścisłej współpracy Stowarzyszenia CIVIS SUM oraz Powiatów w ramach realizacji zadań publicznych dotyczących edukacji prawnej.
Więcej o Stowarzyszeniu Civis Sum na www.civis-sum.org.pl

godzin

DYŻURÓW SPECJALISTÓW

powiatów

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

lokalizacje

NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO

3 + 2 =

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Stowarzyszenie CIVIS SUM w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 prowadzi 16 punktów bezpłatnej pomocy na terenie 9 powiatów woj. lubuskiego:

 

  • Powiat gorzowski – Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Witnica, Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp.*
  • Powiat międzyrzecki – Międzyrzecz, Skwierzyna*, Trzciel*, Przytoczna
  • Powiat nowosolski – Bytom Odrzański*, Nowa Sól*, Kożuchów*, Nowe Miasteczko*
  • Powiat słubicki – Cybinka*, Rzepin*, Słubice, Ośno Lubuskie, Górzyca
  • Powiat Wschowski – Wschowa* (dwie lokalizacje), Sława, Szlichtyngowa
  • Powiat żagański – Iłowa*, Szprotawa*, Żagań
  • Powiat żarski – Jasień, Żary, Lubsko*, Żary*, Brody*
  • Miasto Gorzów Wielkopolski* (5 punktów, 2 punkty prowadzone przez CIVIS SUM)
  • Miasto Zielona Góra – Zielona Góra* (6 punktów, 3 punkty prowadzone przez CIVIS SUM)
* punkty prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM

Porady poprzez formularz są kierowane do osób uprawnionych z terenu powyższych 11 powiatów, które z różnych względów nie mogą osobiście dotrzeć do punktu, a nie kwalifikują się do otrzymania ustawowej pomocy poprzez środki komunikowania się na odległość (np. matki opiekujące się dziećmi, osoby chore, mające trudności z poruszaniem się itp.).

Zachęcamy do korzystania!

Skip to content