Informator edukacji prawnej 2019 – Powiat Gorzowski

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM    ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim  w 2019 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="887"][/dflip]
Skip to content