Informator edukacji prawnej 2019 – Powiat Żarski

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r. ”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="847"][/dflip]
Skip to content