Informator edukacji prawnej 2020 – Miasto Zielona Góra

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w Mieście Zielona Góra w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="895"][/dflip]
Skip to content