Informator edukacji prawnej 2020 – Powiat Gorzowski

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.” oraz “Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="903"][/dflip]
Skip to content