Informator edukacji prawnej 2020 – Powiat Krośnieński

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie krośnieńskim w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="661"][/dflip]
Skip to content