Informator edukacji prawnej 2020 – Powiat Słubicki

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat Słubicki na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie słubickim w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="1312"][/dflip]
Skip to content