Informator edukacji prawnej 2020 – Powiat Świebodziński

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat

Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie świebodzińskim w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="891"][/dflip]
Skip to content