Informator edukacji prawnej 2020 – Powiat Żagański

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.” oraz “Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="907"][/dflip]
Skip to content