Informator edukacji prawnej 2020 – Powiat Zielonogórski

Poradnik opracowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie zielonogórskim w 2020 r.”

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="1315"][/dflip]
Skip to content