Poradnik: Ulgi finansowe dla seniora

Osoby w zaawansowanym wieku zasługują na szacunek. Dzisiejsi seniorzy swoim wysiłkiem i pracą odbudowywali Polskę z zniszczeń wojennych lat czterdziestych. W późniejszych dekadach, własną pracowitością, wznosili gmach gospodarczego i kulturowego rozwoju polskiego społeczeństwa. Często byli to ludzie, którzy stracili zdrowie w wyniku działań wojennych lub ulegli wypadkom w czasie pracy w szkodliwych warunkach. Mając w pamięci wszystkie ich zasługi i osiągnięcia nie możemy pozostawiać osób starszych bez pewnych drobnych przywilejów, które będą dla nich ulgą w ich srebrnych latach życia. Ulgi i zwolnienia finansowe są niewielkim udogodnieniem, na który osoby w starszym wieku zapracowały, latami i dekadami pracy zawodowej. Ten przywilej jest jednym z elementów materialnego zabezpieczenia życia seniorów, gwarantowanym im przez polskie państwo i społeczeństwo. Osoby w zaawansowanym wieku rzadko posiadają inne źródła dochodów poza świadczeniem rentowym lub emerytalnym. Często są to dochody niezbyt wysokie. Nie można jednak pozwolić, aby z tego powodu seniorzy byli izolowani od aktywnej, młodszej części społeczeństwa. Z podeszłym wiekiem wiążą się niejednokrotnie dolegliwości zdrowotne i niepełnosprawność, dlatego tym bardziej, należy dbać o to, aby najstarsi członkowie społeczeństwa pozostali aktywnymi obywatelami – trzeba im tę aktywność ułatwiać. Ulgi i zwolnienia muszą więc dotyczyć przede wszystkim podróżowania i komunikacji, dostępu do dóbr kultury oraz do informacji. Poradnik ten powstał w celu zwiększenia dostępności do ulg finansowych, przysługujących seniorom. Oprócz treści informacyjnej, zawiera on także odwołania do aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ułatwia egzekwowanie przez osoby starsze, przysługujących im uprawnień (zawsze mogą 5 one powołać się na konkretny artykuł lub paragraf ustawy, bądź rozporządzenia). Poradnik został podzielony na rozdziały, obejmujące zwolnienia oraz ulgi finansowe z różnych dziedzin. Każdy rozdział dotyczy innej dziedziny życia, z którą na co dzień może stykać się senior, i w której może skorzystać z odpowiedniego przywileju. W tekst wplecione są specjalne tabele oraz wypisy, opatrzone tytułem „Do zapamiętania”, które stanowią swoisty podręcznik i skrót informacji zawartych w akapitach. Mamy nadzieję, że ułatwi to osobom starszym oraz ich rodzinom i opiekunom, korzystanie z poradnika i przyswojenie zamieszczonych w nim danych. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik, dedykowany osobom starszym, będzie im pomocnym kompendium wiedzy z zakresu ulg i zwolnień finansowych.
Data wydania publikacji: wrzesień 2014 r.

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="798"][/dflip]
Skip to content