Obywatelski poradnik rodzica

Niniejszy poradnik został opracowany przez doradców Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Celem poradnika jest przybliżenie prawnych zagadnień związanych z opieką nad dzieckiem oraz obowiązkami i uprawnieniami rodziców.
Dobierając treści poradnika, odnosiliśmy się przede wszystkim do kwestii, o które pytają klienci Biura Porad Obywatelskich. Zdecydowaliśmy nie umieszczać w poradniku rozdziału na temat świadczeń finansowych i zasiłków dla rodziców, mimo że są to bardzo ważne zagadnienia, ponieważ zapowiedziano istotną zmianę wysokości pomocy finansowej państwa dla rodzin. W dniu oddania poradnika do druku nie wiedzieliśmy jednak, w jaki sposób i kiedy zmienią się przepisy. Prezentowane treści nie powinny być traktowane jako porada prawna, publikacja ma bowiem charakter informacyjno‑edukacyjny.
Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono tytuły aktów prawnych i adresy stron internetowych w celu poszerzenia wiedzy zainteresowanych, oraz numery infolinii, pod którymi można uzyskać bezpośrednio więcej informacji.

Zapraszamy do lektury!

[dflip id="805"][/dflip]
Skip to content